Owafoja isatifiketi sika10 ubanjiwe!

Libuyela kwinyanga ezayo kwinkundla yamatyala inenekazi laseMthatha uLesedi Mothuse, 38, ojongene netyala lokurhwaphiliza imali engangeR1.7 yezigidi.

Le mali ebeyibhatalwa njengomrholo wakhe lisebe lezeMpilo sukela ukuqashwa kwakhe ngo2011 eMthatha.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seNPA, uLuxolo Tyali, ukubanjwa kukaMothuse kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kulandela emva kokuba isebe lithe lambhaqa ukuba wafaka isatifikethi somgunyathi esithi unaye uGrade12 ngethuba efaka isicelo somsebenzi kweli sebe.

UMothuse uye wabeka phantsi iintambo njengegosa eliphezulu kwicandelo leData Capture ngeyeKhala kunyaka ophelileyo. Kusemva kokuba isebe lahletyelwa ukuba umsebenzi walo makaphandwe, wenza umgunyathi ukungena kwakhe kwesi sikhundla ngokufoja isatifiketi.

Eli nenekazi livelile ngoLwesihlanu weveki ephelileyo enkundlelni eMthatha nalapho liye lakhululwa ngebheyile yeR4 000.

Ityala limiselwe umhla wama21 kwinyanga ezayo.