Oyena nobangela wodushe eTshwane

KUKUKHULULWA kwamagama wabagqatswa abakuba ngoosodolophu emva konyulo olukhokelele kubundlobongela bamalungu kaKhongolose eTshwane.

Oku kuthethwe nguNomvula Mokonyane ojongene nemikhankaso kulo mbutho.

UMokonyane ukuthethe oku emva kodushe lamalungu eANC ekhalazela ukutyunjwa kukaThoko Didiza njengosodolophu kuMasipala ombaxa iTshwane.

Lo mbutho utyumbe uDidiza emva kokungabikho kwemvisiswano phakathi kwabalandeli beANC abaxhasa usodolophu uKgosientso Ramakgopa kwakunye nosekela sihlalo kwingingqi yoMntla Rhawuti uMopiti Matsena.

Ubundlobongela buthathe olunye unyawo kwiilokishi iAtteridgeville, eMamelodi, eSoshanguve naseHammanskraal

emva kokuchazwa kukaDidiza njengomgqatswa kasodolophu eTshwane. Zibalelwa kumashumi amabini ananye iibhasi ezithe zatshiswa, uninzi lwazo izezenkampani yakwaPutco. Kukwaphazamiseke ukuhamba kwezithuthi kule dolophu ilikomkhulu leli.

UMokonyane uthe, “Kumaxesha angaphambili iANC ibikhankasela unyulo, abavoti bebengayazi ukuba ngubani ozakuba ngusodolophu.”

Ukwathe iinkokeli zeANC eTshwane, uRamakgopa kwakunye noMatsena, ekukhalazelwa bona ayingobaqhankqalazi bachasene nolu dushe, bathi abaphembi bodushe mabangakwenzi oku egameni labo.

Ukanti unobhala jikelele kaKhongolose uGwede Mantashe uthe unobangela wolu dushe ayikokutyunjwa kukaDidiza, sisenzo solwaphulo mthetho, kwaye abo bagunobangela walo ayingomalungu kaKhongolose.

Ukwathe iANC ayijiki kwisigqibo sokutyumba uDidiza njengomgqatswa kasodolophu.

Umgqatswa kasodolophu weDA kwakwesi sixeko uSolly Msimang uthe olu dushe lubonakalisa mhlophe ukuba abalandeli beANC abafuni mntu unyanzelwe kubo yiLuthuli House, elikomkhulu leANC.

UMsimang ubongoze aba balandeli bakaKhongolose ukuba bavotele utshintsho ngokuthi bavotele iDA ngomhla wesithathu ka-Agasti walo nyaka.

Uthe iDA izakubanceda ngokuthi iphumeze izithembiso ekukudala bezilindele kwiANC.

Ukwathe akukho nto iyakuphinda ilungiswe yiANC.