Phumla ngoxolo Loliwe, ugqatso ulufezile

UFezeka Loliwe osutywe kukufa kwingozi yemoto eDikeni ngoMvulo

Umbutho wamaKomanisi oMzantsi Afrika uthi ukubhubha kukaFezeka Loliwe yilahleko engathethekiyo kweli lizwe, nanjengoko bemchaza uLoliwe njengomzekelo ophilayo womntu obekhonze isizwe.

Asaphokoka amazwi ovelwano, bambi besothukile, kukubhubha kukaLoliwe kwingozi yemoto eDikeni kufuphi neYunivesithi iFort Hare ngoMvulo.

Iingxelo zithi lo kaLoliwe (53) ebeyedwa kwimoto yohlobo lweJeep ngethuba ikhalala indlela uR63, iyokuntlitheka ecaleni kwendlela. Amapolisa athi imoto kaLoliwe ayikhange itshayise enye imoto ngethuba lale ngozi.

ULoliwe ebesuka kwiofisi yakhe eseBhofolo ngethuba kusenzeka le ngozi. Isabhokhwe sombutho olawulayo iANC kuzwelonke uJackson Mthembu uthi sibothusile isehlo sokubhubha kabuhlungu kweqabane labo uLoliwe.

UMthembu uthi ukubhubha kukaLoliwe kushiye isikhewu esikhulu kakhulu kwisigqeba salo mbutho kuquka nasepalamente. Utsho esithi badlulisa amazwi ovelwano kusapho kuquka nezihlobo zikaLoliwe.

Isithethi samaKomanisi kuzwelonke uAlex Mashilo uthi ebhubha nje uLoliwe, ebe lilungu lekomiti embaxa yamaKomanisi.

“Iiflegi zamaKomanisi ziza kundandela phantsi ukukhumbula igalelo likaqabane uLoliwe kumzabalazo welizwe,” utshilo uMashilo.

Umbutho iANC eMpuma Koloni nawo uphose amazwi ovelwano kuLoliwe, usithi igalelo lakhe emzabalazweni sokuze lilityalwe mntu. Bekungekacaci ukuba amalungiselelo omngcwabo aza kuqhuba nini kwikhaya likaLoliwe eliseQonce.

ULoliwe phambi kokuba abe lilungu lepalamente ngonyaka ka2014, uqale ngokuba ngunobhala kumbutho wootitshala iSADTU kweli phondo leMpuma Koloni.