SAMA25: IMango Groove, iTKZee noHHP bayawongwa

Iqela lomculo iTKZee

KULE mpelaveki amawonga omculo weli (SAMAs) aza kuwonga uHHP, iMango Groove neTKZee abathi batshatshela ukuphakamisa iflegi yomculo woMzantsi Afrika.

UJabulani “HHP” Tsambo, oza kukhunjulelwa kwiphondo lakokwabo loMntla Ntshona, usweleke ngo2018 eminyaka ingama38 emva kokuthabatha ubomi bakhe.

UJabba uza kukhunjulwa ngendima ayidlalileyo ukugqamisa iMotswako.

Le mvumi iza kukhunjulwa nanjengombhexeshi weSAMA XX1 kananjalo ngokukhuthaza iimvumi ezininzi kweli.

Iqela leMango Groove elasekwa ngo1984 nelathi laduma ngokuxuba imarabi nekhwela, nalo liphakathi kwabo baza kuhlonitshwa kwiqonga leeSAMA.

Iingoma zeMango Groove, ekhokelwa nguClaire Johnston ezifana noSpecial Star, Another Country, Moments Away – zazingciba iintanda zeyantlukwano ngamaxesha anzima oMzantsi Afrika owawucinezelekile.

Ukanti iTKZee neliqela elalithandwa kakhulu ngabatsha beminyaka yoo1990 nalo libaliwe.

Eli qela lazazisa ngesandi esohlukileyo nesasithengisa kakhulu kwimbali yomculo woMzantsi Afrika omtsha. Amalungu eli qela amathathu, uKabelo Mabalane, uZwai Bala noTokollo Tshabalala bazidumisa ngeengoma ezingabuniyo ezifana noPalalafala neShibobo.

Ngo1999, iTKZee yenza imbali kwiiSAMAs ngethuba izithaphulela iimbasa ezintlanu eziquka eyeBest Duo/Group neBest Kwaito Album.

“Siyazingca ngokuba kwiminyaka engama25 siqhuba siziiSAMA sakube siwonga la magqala adlala indima enkulu kumculo weli,” kutsho uNhlanhla Sibisi oyiNgqonyela yeeSAMA.

Umsitho wama25 eeSAMA uza kubanjelwa eSun City eMntla Ntshona ngalo Lwesihlanu nangoMgqibelo umhla wokuqala kweyeSilimela.

La mawonga aza kusasazwa ngqo kwiSABC 1 ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwa kwangoMgqibelo.