‘Sanukulinganisa imikhuba engabhadlanga yamalungu eANC’ – Holomisa

Abalandeli beUDM eBhayi Umfanekiso: Twitter

Umongameli wombutho we-United Democratic Movement (UDM), uBantu Holomisa, ukhuthaze amalungu alo mbutho ngelithi aze asebenzisane angalinganisi imikhuba engabhadlanga njengamalungu ombutho we-African National Congress (ANC). Oku ukuthethe ngethuba lo mbutho ulungiselela ulonyulo lweziseko zawo zasekuhlaleni, nezesizwe, noluzakubanjwa kungekabintsuku zatywala kulo nyaka.

UHolomisa ebetyelele amalungu alo mbutho kwiholo eliyiNorris Singaphi kwilokishi yaKwaZakhele, eBhayi, izolo.

Le nkokeli ithe nangona ukuxoxisana ngamagama eenkokeli kulungile, imvano nokuxhasa abanyuliweyo mayibe ngundoqo phakathi kwamalungu.

“Apha eBhayi sisuse esihlaweni umbutho obunento yonke nezixhobo ezininzi zokukhankasa, sawubeka ecaleni, abantu badikiwe bafuna abathetheleli abangabanye, lo nto siyibona njengelahleko ye-ANC kule ndawo, eRhawutini nasePitoli,” utshilo uHolomisa.

Ukwaxhobise amalungu esithi mawabekele iso umcimbi wohlahlolwabiwo-mali lukamasipala waseNelson Mandela Bay; baluhlalutye ukuba luyahambisana na nezidingo zabantu abahluphekileyo, esithi imbali yeli lizwe ifuna uhlahlolwabiwo lwemali olugxile ekunyuseni umgangatho wabantu abangathathi ntweni endaweni yezinhanha.

“Asinakuphambana sonke kwela holo, la palamente idinga abantu abacingayo. Ndacebisa kudala ukuba mabasinike ithuba siyi-UDM sikhokele uphengululo lweengxoxo nezivumelwano ezenziwa phakathi kombutho we-ANC neNational Party (NP). Umhlaba weli lizwe ulawulwa ngabasemzini.”

UHolomisa ukwathe ungomnye wabantu ababizwa nguNelson Mandela ngeentsuku zeCODESA, apho bachazela ngombono owawusaziwa ngokuba ziiSunset Clauses zenkokeli yeSouth African Communist Party (SACP), uJoe Slovo, esithi zizo ke ezi zibeke eli lizwe engxakini namhlanje nezibangela umbhodamo.