Sele iziveki kukhangelwa umama ona-60 owayeye kwisithandwa sakhe!

Kufuniswa ngomama uNtombizanele Gamone oduke kuDisemba wonyaka ophelileyo esiya kwisithandwa sakhe eWells Estate. UMFANEKISO: SAPS

Ngumama oneminyaka engamashumi amathandathu (60) ubudala ogama linguNtombizanele Gamone ongakhange abe ufika ekhayeni lakhe kunangoku emva kokuba wemka kwakhe eyokubona indoda athandana nayo emzini wayo oseWells Estate.

AmaPolisa aseSwartkops abongoza kuluntu ekubeni lukhangeliswe lo mama nanjengoko sele iyinto engapha kweeveki ezimbini engaziwa apho akhoyo.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa uCaptain Sandra Janse Van Rensburg, ithi, umama ugqityelwe ngomhla we-30 kuDisemba ka2023.

Ingxelo iqhuba ithi, umama uphume kwakhe ngoLwesihlanu umhla we-29 kuDisemba kunyaka esiwushiyayo kwisitalato iFusi eWells Estate, nalapho waxelela umtshana wakhe ukuba uzakubuya usaya kwisithandwa sakhe.

Umama ufikile kwisithandwa sakhe ngenene, ingxelo ithi waphuma emva kwentsimbi yesibini ekuzenikusa kumzi wesithandwa sakhe ephindela kwakhe eFusi nongazange afike.

Usapho lwakhe luyile kwizibhedlele ezikufutshane nakwimizi yabangcwabi ukuyokukhangela kodwa yabalilize.

Onolwazi okanye okhe wambona uyabongozwa ukuba atsalele umnxeba uCaptain Sinethemba Madikuzela ku-082 302 5807 okanye uCrime Stop ku-08600 10111.