Senziwa umkhitha isixeko saseMonti

Usodolophu waseMonti uXola Pakati ethetha kumsitho wobume bukamasipala eICCUmfanekiso: BHEKI RADEBE

KWIINJONGO zokutsala abakhenkethi, kusenziwa oko ngokutshintsha isixeko saseMonti sibe nomkhitha nangakumbi, uSodolophu uXola Pakati ubhengeze ukuba baza kuqala inkqubo yokwenza imithetho yokuphelisa izakhiwo ezidala nezingasebenziyo kwesi sixeko.

Ethetha kumsitho weNtetho yoBume beSixeko eICC eMonti kwiveki ephelileyo, uPakati uthi izakhiwo ezidala nezingasebenziyo yinto eza kupheliswa kwisixeko saseMonti.

“Siza kuqala ngenkqubo yothethwano yemithetho kamasipala (by-laws) ngeenjongo zokuqubisana nezakhiwo zesixeko saseMonti ezidala nezingasebenziyo ingakumbi ezo zigcina oogobityholo.

“Eyona njongo kukuqiniseka ukuba abo bathengisa ezitalatweni babekwa kwiindawo ezithile hayi isixeko sonke, apho baza kuthi bafumane abathengi ngokwaneleyo,” utshilo uPakati.

Ukongeza koku, uPakati uthi iArhente yoPhuhliso yaseBuffalo City iyaqhuba nomsebenzi wokuphucula imbonakalo yolwandle lwaseEastern Beach.

“Sele sityumbe iqela labantu bokuyila nokumilisela iprojekthi yokuphucula imbonakalo [yolwandle olurhangqe iEastern Beach],” utshilo uPakati.

Kwinkqubo yokuphucula ezothutho zikawonkewonke, uPakati uthe: “Siqalile ngomsebenzi wokuphucula irenki yaseQumza Highway eMdantsane.”

UPakati ukwabhengeze ukuba isixeko siza kuqala ngomsebenzi wokwakha izindlu ezingamawaka amahlanu eDuncan Village kule minyaka mine izayo.

UPakati uthi sele besityikityile isivumelwano sokumilisela iphulo lokujika amatyotyombe aseDuncan Village, neendawo ezikufuphi, abezizindlu.

“Ngoku siphethula inkqubo yokutyikitya intsebenziswano phakathi kukarhulumente waseMpuma Koloni, okazwelonke kwaneArhente yoPhuhliso lweZindlu (Housing Development Agency).”

UPakati ukwathe isixeko sixakekile, similisela iiprojekthi zezindlu ezingamashumi amabini anesithoba, nezixabisa amakhulu amabini anamashumi amahlanu anesithoba ezigidi zeerandi (R259 million), ePotsdam Ikhwezi Block 1, eMdantsane Zone 18cc nesigaba sesithathu eTyutyu.

Kodwa uPakati ubalule ukuba imfuno yezindlu kuza kubanzima ukuba iphunyezwe ngokupheleleyo sisixeko.

“Ingxaki yesixeko esifana nesethu kukuba xa ugqiba ukwakha izindlu kwindawo ethile, kufika abanye abantu bazokugxumeka amatyotyombe kuba kaloku isixeko yindawo yamathuba engqesho.

Kusenjalo, kunyakamali ka2018/19, uPakati ubhengeze ukuba inkonzontlawulo iza konyuka ngolu hlobo: umbane (6.84%), ugutyulolindle (8.8%), ukuthuthwa kwenkunkuma (9.2%), amanzi (9%).