*Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Usapho lwaMaVundle kwaDamane eQoqodala lubamba ngazo zozibini kubantu ebebezimase utyhilomatye osapho lwakhona. Nangamso!

Ukwanda kwaliwa ngumthakathi.

– Lindani Mbambi, eQonce MBUMZANA JONGELA NOJOZI, EDIKENI,