Thumela eyakho incwadi eya kuMhleli ngeSMS okanye kuWhatsapp 063 743 9538

Yihla Bheki Cele yizodibana nosibonda namapolisa aseDalasile eNgcobo.

Atshomene nezigebenga ezingaziwayo nokuba sesaphi, ungumkhuthuzi lo mntu, ndancama mna ndifake isimangalo amapolisa zange asilandelele, isicelo sam ndizoyiva mva lo nto ukuba uyitshomi yamapolisa kwaye lo mntu watshisa nomntwana kwalapha elalini, wazanywa ukugxothwa ngabantu abazana nalo mzi ahlala kuwo, zange avume ukuphuma.

Uthwani umntu onjalo? Cele ndibhekisa kuwe. – Ongafuni ukuchazwa, eNgcobo