Tikana-Gxothiwe: Ukhuseleko ezindleleni yinkqubo yamihla le

UMphathiswa uWeziweTikana-Gxothiwe ekunye neNkulumbuso uOscar Mabuyane kumsitho wokhuseleko ezindleleni eNgcobo UMFANEKISO: FACEBOOK/ Office of the Premier

Urhulumente waseMpuma Koloni uphehlelele ngokusesikweni iphulo lokhuseleko ezindleleni ngeli xesha likaxakeka kumsitho obubanjelwe kufuphi nale dolophu ngoLwesine kungqamano lwendlela uR408, osuka eDutywa, kwakunye noR61.


INkulumbuso yephondo uOscar Mabuyane ekunye noMphathiswa wezoThutho, ephondweni uWeziwe Tikana-Gxothiwe, bachithe intsasa yangoLwesine behlola iimoto bekwashumayela ukhuseleko #@zindleleni.

Injongo kukusabalalisa ilizwi lokhuseleko ezindleleni, ukuze kunciphe iingozi kweli xesha likaxakeka nangaphaya, itshilo ingxelo yeOfisi yeNkulumbuso.

UTikana-Gxothiwe uthi ukhuseleko ezindleleni yinkqubo yamihla le. “Asifuni nosuku olunye apho siza kuphulukana nomphefumlo ezindleleni. Sibongoza amagosa asezindleleni ukuba aphakamise umxakatho, sikwabongoza abaqhubi ukuba bathobele imithetho yezendlela ngamaxesha onke,” utshilo uTikana-Gxothiwe.