U-K.Ci uyashiya kuMasigoduke, uNzawumbi uzakujikilanga

K.Ci August

UKUSUSELA ngomso umhla wokuqala kweyeKhala, uMthobeli K.Ci August uzakube ethuthela kwinkqubo yomjuxuzo yangeempelaveki uJayva Mzansi.

Oku kuza emva kotshintsho olutsha lweenkqubo olubhengezwe nguMphathi-sikhululo uPhumzile Mnci ngale ntsasa yangoLwesihlanu.

Kolu tshintsho, uMnci ubhengeze ukuba uMasigoduke ukususela ngoMvulo uzakubhexeshwa nguAmaza Ntshanga, uZizo Tshwete ekunye noReggie Solani ongumqulunqi omtsha wale nkqubo.

Inkqubo uSijikilanga uzakuphuma eKapa noLuckeez Matyolweni noSiphiwo Nzawumbi.

UMnci ubhengeze ukuba uMyezo weReggae uzakwenziwa nguGwiba Nkonki ngelixa inkqubo uZintle zoyi-10 iye yapheliswa.

“Kwindawo kaZintle zoyi-10 kuzakube kungena inkqubo entsha ebizwa ‘Siyabakhumbula’ – nkqubo leyo ekhangele umculo weemvumi ezingasekhoyo nezo zinyamaleleyo emculweni,” kutsho uMnci.

Inkqubo uSeza uMphefumlo izakwenziwa nguLali Tokwe ebekwiTruFM.

UMnci uthi oku kukuqinisekisa ukuba esi sikhululo sikhulisa u-5.5 million esele sinaye wabaphulaphuli.