Ubanjiwe obehlasele amapolisa eBhayi

Kubanjwe umrhanelwa onamashumi ambini anesibini waseGelvandale eBhayi norhaneleka ekuhlaseleni amapolisa ebesenza ugqogqo ngeCawe kula mmandla.

Umrhanelwa uye wayozinikezela ngokwakhe emapoliseni kule veki. Umkomishinala wamapolisa ephondo uLieutenant General Celiwe Binta uye wazikhalimela ezi zenzo zokuhlaselwa kwamapolisa kuba esithi amapolisa akhusela uluntu.

Aba barhanelwa baye bafika bathulula ngeembumbulu bengabuzanga, bedubula lo mapolisa ebesenza umsebenzi.

Ngethamsanqa akukhange konzakale mntu kolu hlaselo.