Ubanjiwe odlwengule intwazana yesithandwa sayo yabulala nesithandwa eso!

Ibanjwe eKomani indoda (52) ebulele intokazi ibithandana nayo (44) yaze yakugqiba yadlwengula intwazana (24) yesi sithandwa asibuleleyo.

Oku kwenzeke izolo umhla wesixhenxe (7) kwindawo yakuNgalo ilali iZithathele phantsi kwedolophu yaseLibode.

Ngokwengxelo ephuma kuCaptain Welile Matyolo ithi, umrhanelwa ubenengxwabangxwaba kwakunye nobesisithandwa sakhe belele ekuzeni kusa ngeCawa nalapho aye wamkrwitsha wabhubha kwangoko emva koko waya kwigumbi lentwazana (24) wafika wayidlwengula phambi kokuba abaleke negama lakhe. Le ndoda imke nemoto yale nkosikazi kwakunye namakhadi ebhanki.

UCaptain Matyolo uthi, kuphando itrekha yemoto yexhoba iveze ukuba iphakathi koMthatha neCofimvaba isingise ngakuKomani, nekuye kwaziswa ngokukhawuleza amaPolisa aseKomani ekubeni avingce nothe wabanjwa khona.

Umrhanelwa uye wabanjwa wabuyiselwa kwisikhululo samaPolisa eLibode nalapho kuye kwavulwa ityala lokubulala, elokudlwengula nelokuba imoto. Le ndoda kulindeleke ukuba ivele kwinkundla yamatyala eLibode kungekudala kwakule veki.

Obambele njengoMkomishinala weSithili saseOR Tambo, uBrigadier Vukile Ntandane, uwuncomile umsebenzi owenziwe ngamaPolisa wancoma nentsebenziswano. Esithi esi isenzo senziwe yile ndoda asamkelekanga konkekonke. Esithi ukuhlukunyezwa kwabasetyhini akusoze kwamkeleke.