Ubanjiwe orhanelwa ngokubulala usana lwakhe ngamanzi abilileyo

INKOSIKAZI eneminyaka engamashumi amabini anesithoba kulindeleke ukuba ivele phambi kwenkundla kamantyi eBrits eMntla Ntshona namhlanje (Lwesihlanu) mayelana nezityholo zokubulala umntwana ebigqiba kumbeleka.

Ingxelo yamapolisa ithi le nkosikazi ibeleke lo mntwana eSunway eRietfontein, Hartbeespoort Dam, ngomhla weshumi elinesibini kule nyanga ze yamfaka kumanzi abilileyo, emva koko yayokomombela kwingcwaba elingephi ethafeni elikufuphi nalapho ihlala khona.

Le nkosikazi ibike oku kumhlobo wayo oye wenza intlabamkhosi kumapolisa. Emva kophando, amapolisa amfumene umntwana kwelo ngcwaba lingephi. Le nkosikazi iye yabanjwa yabekwa ityala lokubulala.