Ubanjiwe utata obulele unyana!

Yindoda enamashumi amahlanu anesibhozo (58) yelali yakuNgculu kwidolophu yaseNgqamakhwe, ehlabe yabulala unyana wayo onamashumi amabini anesine ubudala (24) emva kwengxwabangxwaba phakathi kwabo.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa kula mmandla uKapteni Jackson Manatha, oku kwenzeke ngoMgqibelo ngentsimbi yesithoba, kusenzeka kwikhaya labo.

UManatha uthi emva kwengxwabangxwaba utata uphumile esiya kumzi okufutshane naye.

Kutyholwa ngelithi unyana ulandele ezinyaweni zikayise, nalapho afike waqala phantsi engxolisa utata wakhe malunga nengxaki leyo bebenayo ingaziwayo.

Utata, osele engumtyholwa ngoku, ukhuphe imela wahlaba unyana wakhe kumzimba ongentla wabhubha kwangoko kwindawo leyo yexhwayelo.

Utata uye wabanjwa ngamapolisa aseNgqamakhwe kwangoko ze wabekwa ityala lokubulala. Ulindeleke ukuba avele phambi kwenkundla yamatyala eNgqamakhwe ngetyala ajongene nalo.

Igama lomtyholwa alichazwanga ngamapolisa kuba esithi oyikisela izihlobo ezo zingekeva ngesiganeko.

Kusenjalo, kuGatyana kwilali yaseXonyeni kubanjwe umfana onamashumi amabini anesibini (22) emva kokuba ethe wadlwengula inkosikazi esele ikhulile kunaye nenamashumi amane anesine (44).

UManatha uthi oku kwenzeke kwindawo yentselo ngethuba umtyholwa eqhatha ixhoba esithi liyabizwa yindoda elincuma nalo, kanti kungethuba efuna ukulidlwengulela phandle.

Umtyholwa ulindeleke ukuba avele kwinkundla yakuGatyana kungekudala.