Ubanjiwe utata owadlwengula, wamithisa waze wagrogrisa ngokubulala intombi yakhe

Indoda eneminyaka engama-42 ubudala yaseBethal, eMpumalanga ijongene netyala lokudlwengula emva kokuba idlwengule intombi (13) yayo eyizalayo.

Ngokweengxelo, kulindeleke ukuba avele phambi kweNkundla kaMantyi yaseBethal okwesibini ngomso ngoLwesihlanu, umhla we-19 kweyoMqungu ka2024 apho kulindeleke ukuba enze isicelo sebheyile ngokusesikweni emva kokuvela okokuqala kwiveki ephelileyo (9 kweyoMqungu 2024).

Ukuvela kwakhe enkundleni kuza emva kokubanjwa kwakhe liqela lamapolisa elijongene nobundlobongela bosapho, ukhuseleko lwabantwana kunye namatyala ezesondo, iFSC.

Isithethi samapolisa uColonel Donald Mdhluli uthi kutyholwa ukuba ixhoba laxhatshazwa ngokwesondo ngumrhanelwa ngenyanga yoMsintsi ka2023.

“Iingxelo zithi ngomhla wesine kweyoMqungu kulo nyaka kwafunyaniswa ukuba le ntwazana ikhulelwe, emva koko umrhanelwa wagrogrisa ngokubulala ixhoba ukuba uyewaxelela nabani na okwenzeka phakathi kwabo. Kutyholwa ngelithi wade wanika ixhoba imali ukuze lithule,” utshilo uMdhluli.

Kuthe ekuhambeni kwethuba kwangaloo mini, kuthiwa umama wesibini (stepmother) waya kwixhoba ukuze alibuze ngokumitha kwakhe, kulapho lathi ladiza yonke into utata wabhenceka.

UMdhluli uthi umama wesibini wazisa umama ozala le ntwazana emva koko lo mba waxelwa emapoliseni. Ityala lanikwa iqela leFCS eliqhube uphando.

Umrhanelwa wabanjwa emva koko wabekwa ityala lokudlwengula ngomhla we-9 kweyoMqungu ka2024.

UMkomishinala wamaPolisa kwiphondo laseMpumalanga, uLieutenant General Semakaleng Daphney Manamela, uncome ubugorha bala mabhinqa mabini kwaye wagxininisa ukuba uluntu lwethu luyabadinga abazali abanjalo.

“Sifuna ngokwenene oomama abaza kuvuthela impempe banganyamezeli ulwaphulo mthetho olujoliswe kumanina nabantwana,” utshilo uManamela.

Previous articleUlwazi ngobisi lwedonki
Next articleIlima nezolimo
SHARE