Ubanjwe esiba ngaphakathi kwisikhululo samapolisa!

Umfanekiso ogciniweyo
Indoda eneminyaka engamashumi amathathu anesibini ibanjwe ixakekile isiba ngaphakathi kwisikhululo samapolisa aseStorms River eTsitsikama. 

Isithethi samapolisa uSajini Majola Nkohli uthi esi sehlo senzeke ekuzeni kusa namhlanje (ngoLwesine). 

“Ugxa wethu ubone mntu othile kwiCCTV etsiba ucingo ngemva kwisikhululo ze waxelela abanye oogxa bakhe. Lo mrhanelwa uvule ngenkani ifestile yenye yeeofisi zesikhululo. 
Lo mrhanelwa ubanjwe xa ezama ukutoncula ikhompyutha kwiintambo zombane. 
Ekugqogqweni kwakhe kufunyenwe iiMemory Stick ezimbini, nekufunyaniswe ukuba zezepolisa elisebenza kwesi sikhululo,” utshilo uNkohli. 

Umrhanelwa kulindeleke ukuba avele kwiNkundla kaMantyi waseHumansdorp, ngetyala lokuqhekeza nokweba.