Ubanjwe ngamapolisa angaphangelanga oqweqwedise imoto eGqeberha

Kubanjwe indoda ngamapolisa amabini ebengaphangelanga kufutshane naseRhini, ngezityholo zokuba nemoto eqweqwediswe eZwide, eGqeberha.

Ngokwengxelo yamapolisa, la mapolisa mabini ebengaphangelanga athe afumana iinkcukacha malunga nemoto eluhlobo lweToyota Hilux emhlophe ebiqweqwediswe eGqeberha, ukuba isendleleni esingise ngaseRhini.

La mapolisa nasebenza phantsi kweK9 eRhini, aleqe kwindlela uN2, nakuba engaphangelanga. Imoto enempawu zaleyo ibiqweqwediswe eGqeberha ibonakele kuN2, kodwa inombolo mbhalo ibinomahluko. Le moto ithe yamiswa ngala mapolisa kufutshane naseRhini.

Umqhubi wesithuthi sohlobo lweveni, utsibe emotweni wabaleka, nalapho ethe waleqwa, ze wabanjwa kwihlathi elikutshane.

Ingxelo ithi, uthe umrhanelwa xa ehlatywa imibuzo, ibali lakhe alangqwamana, ukanti inombolo mbhalo wemoto ithe yakukhangelwa, kwafunyaniswa ukuba ayingqinelani nenombolo ye-chassis, nalapho kuye kwafunyaniswa ukuba imoto le iqweqwediswe eZwide, eGqeberha.

Umrhanelwa oneminyaka eyi-34, uza kuvela kwinkundla yamatyala eRhini kungekudala, ngezityholo zokuba nemoto ekukrokrelwa ukuba ibiwe.

UMkomishinala wamaPolisa eSarah Baartman, uMajor General Zolani Xawuka, uncome ukuzinikela kwamapolisa ngokulwa nolwaphulomthetho sele engaphangelanga.

“Oku kubonisa ukuzinikela emsebenzini kwamapolisa,” utshilo uMajor General Xawuka.