Ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela uKCi ngoMgqibelo

Ungcwatywa ngoMgqibelo eAdelaide uKCi.

Asaphokoka amazwi ovelwano emva kokusweleka kowayesaya kuba ngumsasazi woMhlobo Wenene FM, uMthobeli August nobesaziwaya kakhulu ngokuba nguKCi.

U-August ufunyenwe ebhubhile endlini yakhe eRhawutini, ngoLwesihlanu kwiveki ephelileyo. Ukanti kulindeleke ukuba umzimba wakhe ugaleleke eAdelaide, ngomso uLwesithathu.

Inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane, uSodolophu uAnele Ntsangani waseAmathole, kunye noSodolophu waseRaymond Mhlaba, bathumele amazwi ovelwano kusapho lakwa-August.

Ukanti isesisankxwe kumakhasi onxibelelwano nalapho uluntu loMzantsi Afrika lusothukile kukusweleka kwalo makhwekhwetha womsasazi, nobesaziwa ngokuqhula amaxesha amaninzi.

Abanye bakhumbule indlela ebesonwabisa ngayo xa esasaza, bemtyibela ngokubenza babenomdla kunomathotholo ingakumbi kwakufika ixesha lenkqubo yakhe. UKCi ubethanda ukusebenzisa igama elithi “Skhwakhwa”, ze agqibezele ngokuthi, “Ku the way.

U-August uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMgqibelo, umhla we-6 kule nyanga, nalapho isingcwabo siza kuqhutywa eWanderers Stadium, eAdelaide, kwiphondo leMpuma Koloni.

Ukanti abo banomnqweno wokuba yinxalenye yesi singcwabo koko bengakwazi ukufikelela eAdelaide, bangabukela isingcwabo kwikhasi lonxibelwano lwe-Keith Ngesi Radio, kunye neYouTube channel.

“Ku the way ke mhlali ngaphambili.”