UBerita ucel’ ikiss kule nyanga yothando

IMVUMIKAZI esaze ngobuso elizweni nezenzele igama
kumculo weAfrosoul, uBerita, ukhuphe ingoma yakhe yokuqala ephantsi kwenkampani
yakhe entsha iAssali Music.

Le ngoma, ethi ‘Ndicel’ ikiss’ yingoma encamis’
umxhelo ekhatshwa sisingqi sesigingci sikaBerita. Le ngoma ibhalwe nguBerita
kwakunye noBongi Baliti –Mantakana ongunondaba kanomathotholo.

“Ibalisa ibali elimnandi lothando, umtsalane phakathi
kwabathandanayo kwakunye nothando phakathi kwezihlobo. Ukuphuza yindlela ubani
abonakalisa ngayo uthando,” kubalisa uBerita encokolela I’solezwe ngoSuku
lweValentine.

UBerita ukholelwa ukuba ukuzithoba, kuko okumenza
ahlale enguye kwaye umculo wakhe uthandwe ngabantu.

Le mvumikazi, esele ineendondo eziliqela phantsi
kwegama layo yazalelwa ze yakhulela eZimbabwe inguGugulethu Khumalo igama
lokuzalwa.

Ubalise ngokwabangela azibize ngegama likamama wakhe
elinguBerita.

“Ukunika imbeko kumama wam endimthanda kakhulu,
kananjalo nakuwo onke amanina anobukroti nomeleleyo elizwekazi laseAfrika.
Sinjenje ngoomama kwaye umama ngumntu onendawo entliziyweni yam,” utshilo.

Ngenxa yokukhulela kwilizwe lakwaMzilikazi efuthwe
ngumculo kaOliver Mtukudzi, imvumikazi yeli engasekhoyo uBrenda Fassie,
Mafikizolo nabanye – uBerita wawuthanda umculo waseAfrika eselula.

Akube efikelwe ngumnqweno wokucula, uBerita
wazifundisa ukubhala nokubetha isigingci.

Uhambo lwakhe emculweni luqale ngo2012 emva
kokufulathela iNew
Zealand ukuze
azokuzixhobisa ngemfundo eMpuma Koloni, eMzantsi Afrika. Enephupha
 lokucula nesigingci nje kuphela egameni lakhe,
uBerita waye watshila kumaqonga emicimbi yasekuhlaleni de ekugqibeleni wakhupha
icwecwe lakhe lokuqala uThandolwethu.

Le ngoma, aziwa ngayo kakhulu yamnika udumo nanjengoko
yayidlalwa koonomathotholo basekuhlaleni.

“Kungeli xesha ndandisenza unyaka wam wesibini
kwizifundo zeFinancial Information Systems eWSU eMonti,” kubalisa uBerita.

UBerita usebenze noomakad’ enetha emculweni nabaquka
uYvonne Chaka Chaka, Oliver Mtukudzi, Hugh Masekela, Oskido, Mobi Dixon, Black
Motion noDa Capo kwingoma eyaziwayo ethi ‘Found You’.

INdicel’ ikiss iyafumaneka kuzo zonke iivenkile zonxibelelwano
lomnatha ezithengisa umculo.

Ungancokola noBerita kwikhasi lakhe elingu: @beritaafrosoul.

simphiwe.freddie@inl.co.za