Ubhaqwe ebhegini obeyokukhangela umsebenzi!

Amapolisa aseGqeberha abongoza nabani na onokubanolwazi malunga nabarhanelwa abathe babulala uSiyabonga Zonqo (35) nowagqityelwa ngomhla we29 kwinyanga ephelileyo kowabo engumntu obeyokukhangela umsebenzi.

Umzimba kaZonqo ubhaqwe ngoLwesihlanu usebhegini ekaki ngombala sele wonakele, ubotshelelwe izandla, iinyawo, kukwakrwitshwe nentamo yakhe ngebhanti, ibhegi leyo ifakwe isaloteyipa.

Ingxelo ithi umzimba ubhaqwe yindoda ebizikhangelela iintsimbi ezindala ngakwihlathi iShauderville elingasesikolweni. Ngomothuko nangokukhawuleza, le ndoda ibize abahlali nabaye babiza amapolisa.

Ngokwengxelo ephuma kuColonel Priscilla Naidu, uZonqo kwakunye nogxa wakhe, emva kwemini besukokukhangela umsebenzi bagqitha kwindawo yentselo eseKorsten bazonwabela. Ngezithuba zentsimbi yesithandathu zange abonakale uZonqo xa ugxa wakhe efuna bagoduke.

Umzimba kaZonqo uza kwenziwa uqhaqho ngeenzame zokujonga unobangela wokubhubha kwakhe. Onolwazi makatsalele uSergeant Landiswa Sokanyile ku073 448 5539 okanye 08600 10111 kungenjalo atyelele kwisikhululo esikufutshane, uza kukhuseleka.