Ubomi ejele kowabulala ancuma nabo ngeKrisimesi

Umbulali ogwetyiweyo uZingisile Victor Ntokozo Kakana. Umfanekiso: Hawks

IGWETYWE kwinkundla yengingqi yaseMaluti indoda yaseMpuma Koloni ebulele izinqandamathe zayo ezimbini.

UZingisile Victor Ntokozo Kakana, 39, ugwetywe kumatyala amabini okubulala iintombi awayethandana nazo, ukuba nompu ongekho mthethweni, ukuba neembumbulu ngokungekho semthethweni, kunye nokubiwa kompu (umpu wamapolisa) ngoMvulo, umhla wamashumi amathathu ananye (31) kweyeDwarha.

UKakana wenze olu lwaphulomthetho ngoSuku lweKrisimesi.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi secandelo loPhando oluPhakamileyo (Hawks), uKapteni Yolisa Mgolodela, ngomhla wamashumi amabini anesihlanu (25) kweyoMnga ngo2021, uKakana wabulala isinqandamathe sakhe, uConstable Pumla Mabindisa oneminyaka engama47 ubudala ngompu wakhe womsebenzi phambi kokuba abaleke ekhayeni lakhe. UMabindisa wayekwisikhululo samapolisa aseCedarville.

Emva koko waya eMaluti edibana nenye intombi yakhe uNoluyolo Mpumlwana, 36, waze wavuma ukuba nguye owalibulala eli polisa.

UMpumlwana wayefuna ukumxela emapoliseni, wambulala naye, utshilo uMgolodela.

Uthe amalungu eqela leHawks eliphanda ngolwaphulomthetho olucwangcisiweyo elizinze eMbizana lilandele uKakana laza lambamba ngomhla wesithathu (3) kweyoMdumba ka2022.

UKakana uvelile enkundleni waze wagcinwa eluvalelweni ngalo lonke ixesha lokuchotshelwa kwetyala lakhe.

Inkundla igwebe uKakana iminyaka engamashumi amabini (20) entolongweni ngokubulala uMabindisa, kunye nobomi ngokubulala uMpumlwana enenjongo.

Inkundla imgwebe iminyaka elishumi elinesihlanu (15) entolongweni ngenxa yobusela bompu womsebenzi, iminyaka emihlanu (5) entolongweni ngokuba nompu ongekho mthethweni kunye neminyaka emithathu (3) ngokuba neembumbulu ezingekho mthethweni. Inkundla yayalela ukuba ezi zigwebo ziqhutywe ngaxeshanye.

UKakana uza kuthothoza isigwebo sobomi kunye neminyaka engamashumi amathathu anesihlanu (35).

Intloko yeeHawks ephondweni, uMajor General Mboiki Obed Ngwenya, usamkele isigwebo esiqatha esinikwe uKakana.