Ubomi ejele kowadlwengula emgidini!

Uza kuthothoza ubomi bakhe ejele uSinethemba Xilongile, 31, emva kokufunyanwa enetyala lokudlwengula amantombazana amabini aselula ngokweminyaka, ngethuba ayebuya emgidini kwilali yabo kuMputhi eDutywa.

UXilongile ugwetywe yiNkundla yeNgingqi eGcuwa izihlandlo ezibini zobomi engaphakathi ejele.

Ngokwengxelo ephuma kwiGunyabantu lezoTshutshiso, amaxhoba aphakathi kweshumi elinesithandathu neshumi elinesixhenxe ngeminyaka ubudala.

Ingxelo iqhuba ithi uXilongile wahlasela esi sibini siphuma kumzi onomgidi wabe naye ephuma kulo mzi, emva koko wabagrogrisa ngemela esithi mabahambe ngendlela eya ngasemasimini newafika wadlwengula elinye ixhoba, wabe elinye elibophelele ekubeni lingabaleki.

Isithethi seNPA, uLuxolo Tyali, uthi uXilongile walikhulula lagoduka akugqiba ukulidlwengula ze elinye walithatha walisa endlini yakhe apho wafika walidlwengulela khona. UTyali uthi ixhoba lakwazi ukuphoncuka kule ndlu ngokuba kwaye kwankqonkqozwa emnyango lanethuba lokubaleka. Kowalo lafika lachaza kusisi walo ngokwenzekileyo.

Esi sehlo senzeka ngeyeKhala ka2019, emva koko wabaleka wabuya ngoCanzibe 2022, lavuka ityala wabanjwa.

Ngethuba kuqhuba ityala, uXilongile waliphika ityala kwinkundla ebanga ngelithi wayethandana nexhoba (18).

OnguMlawuli kwezoTshutshiso eMpuma Koloni uBarry Madolo uqhwabele izandla abetshutshisi betyala kwakunye nabecuphi ngokuqinisekisa kokuqhubekeka kwetyala.