Ubomi eziseleni kobedlwengula azalwa nabo!

UMKOMISHINALA wephondo uNjengele Lt Liziwe Ntshinga usamkele isigwebo sezihlandlo ezithathu zobom ezithwe nka kwindoda yaseNtabankulu ebithe gqolo ukuphindaphinda idlwengula abazala bayo ababini kwakunye nodade wayo omnye.


Esi sigwebo siwiswe yinkundla yamatyala ephezulu yala mmandla ngoLwesithathu kule veki.

Ingxelo ephuma kuColonel Sibongile Soci ithi le ndoda iqale ukuzithathela ngolunya kubazala bayo ngo2011 isenamashumi amabini anesibini (22) ubudala. 
Bona abazala bayo ababini babephakathi kwe (11) kwakunye (9) seminyaka ubudala,  udade wayo yena eneminyaka (13).

“Oku kuqhubeke yade yabangunyaka ka2014 emva kokuba edlwengule usisi wakhe omncinci (13) nowaye waba nesibindi yena ngokuthi axele kubazali bakhe okwenziwe ngubhuti wakho kuye. 
Abazala nabo batsho bafumana ithuba lokuxela nabo. Le nyewe abazali bayichaza emapoliseni kwangoko wabanjwa umrhanelwa,” utshilo uSoci.

Ingxelo ithi wabanjwa wabekwa amatyala amathathu okudlwengula, wavalelwa ngaphakathi de wabe ukhutshwa ngebheyile ngo2016 yinkundla.

Umane ukuquqa enkundleni malunga neli tyala de labe liyaqosheliswa kule veki, wagwetya yile nkundla.

UNjengele Ntshinga uvale ngelithi amapolisa alwela ukuba oomama kwakunye nabantwana bahlale kwisizwe esikhululekileyo.   
Watsho encoma amaxhoba athethileyo, abecuphi, abetshutshisi kwakunye neengcaphephe zobuchwephesha.

“Kwanjalo siyathemba ukuba iintsapho zamaxhoba zakukhululeka emva kobo bunzima ezithe zajongana nabo xa ethe wagwetywa ubom.”