Ubomi izihlandlo ezisixhenxe kumbulali

Umbulali waseCentury City eKapa uKhangayi Sedumedi uzakuchitha ubomi eziseleni.

Izolo ijaji yenkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni uJohn Hlope umgwebe ubomi ejele izihlandlo ezisixhenxe, kuquka neminyaka engamashumi amane uSedumedi.

Lo, obengunogada, uwavumile amatyala angamashumi amabini ananye kulawo angamashumi amabini anesithathu.

Amatyala aquka udlwengulo, ukuphanga, ukubulala, ukuxhwila nokwenzakalisa. Amaxhoba ibingabantu abafuna umsebenzi.

Ebbathembisa ngomsebenzi, abajikele abadlwengule ababulale.