‘Ubulise kutata nakumam’ uSobukwe’, uPheko uyaleza uDini

Ongasekhoyo unyana kaRobert Sobukwe, uDini Sobukwe UMFANEKISO :BHEKI RADEBE
OBESAKUBA nguMongameli wePAC uGqirha Motsoko Pheko uthi ukubhubha kukaDinilesizwe Sobukwe (65) yilahleko kumzila kaRobert Mangaliso Sobukwe nanjengoko lo nyana kaSobukwe ebewugcinile umzila kayise. 

UDini, nanjengoko uDinilesizwe ebesaziwa, ubhubhele kwisibhedlele saseBhayi ngoLwesithathu emva kwengulo emfutshane. 
Ethetha ngoDini kuFacebook wakhe, uPheko udlulise amazwi ovelwano kusapho lakwaSobukwe esithi uyabuqonda ubunzima abajongene nabo. 
“Waseka iRobert Mangaliso Sobukwe Trust ukugcina umzila kayise. Inga (Dini) umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo. Ubulise kuNjingalwazi Sobukwe noMama uSobukwe,” utshilo uPheko. 
Ebhubha nje uDini, ulandela emva konina (uZondeni) obhubhe kunyaka ophelileyo. Njengonyana wokuqala kaRobert noZondeni Sobukwe, uDini ebesoloko esonga unina ngethuba lokugula kwakhe kwikhaya labo eRhafu. 
Usuku lomngcwabo belingekaziwa ngethuba sibhala eli nqaku.