Uchazwe nguMaimane njengomkhuseli kaZuma uMkhwebane

USodolophu waseNelson Mandela Bay uAthol Trollip, esabelana ngeqonga nenkokeli yeDA uMmusi Maimane, eBhayi ngempelaveki. Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Inkokeli yeDA uMmusi Maimane
uncome owayesakuba ngumkhuseli woluntu uThuli Madonsela ngenkonzo
esulungekileyo nengenamkhethe ngethuba ebetsala iintambo kwesa sikhundla. OkaMaimane ukwadize amathandabuzo ngoMkhuseli Woluntu uBusisiwe Mkhwebane, ongene ezihlangwini zikaMadonsela.

Ukuthethe oku eBhayi
kule mpelaveki, kwiphulo lokukhankasela unyulo lovalo sikhewu eli
ngomhla wethoba kweyeNkanga. Kuzokonyulwa ooceba ngelivala izikhewu kuWadi-4 oseWalmer, kwakunye noWadi-14 okwilokishi
iNew
Brighton, phantsi komasipala ombaxa iNelson Mandela Bay.

 Uncome uMadonsela esithi, uzijul’ijacu esebenzela uluntu
engakhethe mbutho wezopolitiko. Ugxeke umongameli welizwe uJacob Zuma ngokubeka
othoba-sikutyele abahambisana naye ezikhundleni ebalula intloko yeGunyabantu
lezoTshutshiso uShaun Abrahams njengomnye wabakhusele uZuma.

Uthe uAbrahams uthe chu ngcembe etshutshisa umphathiswa wezimali uPravin Gordhan. Ukwathe, “Ndiyamoyika uBusisiwe Mkhwebana kuba ungomnye
wabantu abalala ngengubenye noZuma, akabekelwanga ukukhusela uluntu koko
ukholo ukukhusela uZuma,” utshilo.

Lo kaMaimane uthe
umbutho wakhe uzakulwa kuqhawuk’unobathana malunga nokubhengezwa
kwengxelo kaMadonsela yokudlwengulwa korhulumento lweli lizwe lusapho lwakwa
Gupta. Uthe, ngomhla wokuqala kweyeNkanga bazakube betakataka phambi
kwekundla yamatyala beqhankqalazela ukukhutshwa kwale ngxelo kaMadonsela esidlangalaleni.

“Sibona sekuthe
gqi-qhaphu nooDes Van Rooyen singazi nokuba amagama abo ebechazwe phi ngubani
na, besilwa nokubhengezwa kwalengxelo. Asizi kubuya ngamva,” uqhube watsho
uMaimane.

Ukwathe abantu
baseBhayi bayakholwa lulawulo leDA, kwaye utyelelo lwakhe libangwe yinkuthazo yabahlali bale ndawo abathi badikiwe
bubuqhophololo.