UCliff ufuna izigidi ngezigidi ku-Mnet

UFUNA isikhuntyu semali kwinkampani yakwaMnet uGarreth Cliff, nogxothwe yile nkampani njengomnye weejaji kwinkqubo kamabonakude iiPop Idols.

UCliff uthe, ukugxothwa kwakhe akukho mthethweni, kwaye le nkampani imtyabeka njengomntu onobuhlanga kungekho njalo.

Ufuna imali ebalelwa kwizigidi ezingamashumi amabini anesihlalu zeerandi (R25 million). UCliff ugxothwe ebutsheni bale nyanga ngezityolo zobuhlanga kusithiwa uthethelele uPenny Sparrow owafanisa abantsundu neenkawu.

Uzithethelela ngelithi wayengathetheleli Sparrow koko wayefuna ingxoxo mpikiswano ngentetho ekhululekileyo.