Udlwengulwe esendleleni eya kwinkonzo yokuvuka kukaKrestu

Intwazana eneminyaka engamashumi amabini anesithathu idlwengulwe ngamadoda amabini angaziwayo ngethuba isendleleni eya kwinkonzo yokuvuka kukaYesu Krestu, kwilali yaseMgomanzi eGcuwa ngokuhlwa kwangomhla weshumi elinesithandathu kule nyanga.

Ngokwenkolo yamaKrestu, iPasika ngumhla apho wabhubha ngawo uYesu Krestu emva kokubethelelwa emnqamlezweni.

Umhla wesithathu, iCawe elandela iPasika, lusuku apho amaKrestu aye abhiyozele ukuvuka kukaYesu Krestu nanjengoko izibhalo zithi wenza imimangaliso wavuka ekufeni.

Isithethi samapolisa uKapteni Jackson Manatha, uthi le ntwazana ibihamba nesinqanda-mathe sayo ngethuba kusenzeka esi sehlo.

“Ngethuba besahamba endleleni, badibene namadoda amabini athe afuna iminxeba yasesinqeni kubo. Kulapho isinqanda-mathe sale ntwazana siye sabalekela ukuzophula, sishiya le ntwazana kula madoda mabini.

“La madoda mabini kurhaneleka ukuba athe adlwengula le ntwazana emva kokuba engayifumananga le minxeba yasesinqeni. Akekho umntu osele ebanjiwe ukuza kuthi ga ngoku, siyaqhuba nophando,” utshilo uManatha.

UManatha ubongoze amanina ukuba ayeke ukuhamba ebusuku kuba oku kubenza babengamaxhoba olwaphulo-mthetho.

Lo kaManatha ukwabongoza naye nawuphi na umntu onolwazi ngesi sehlo, ukuba atsalele amapolisa aseGcuwa kule nombolo: 047 401 1100 okanye inombolo yokubika ubundlobongela ethi: 08600 10111.

abongile.ginya@inl.co.za