Ufuna ukutolikelwa orhwaphilize isigidi serandi kwititshala

ITYALA lendoda yaseUganda etyholwa ngokurhwaphiliza imali katitshala wakuKomani engaphaya kwesigidi serandi, liye lamiswa kwinkundla kamantyi eMonti emva kokuba le ndoda ithe ayinakuqhuba nesicelo sebheyile phambi kokuba ifumene itoliki yelizwe laseUganda.

UJoshua Setimba Kyebakolo (34) uvele nje kancinane enkundleni ngoLwesihlanu kwakunye nentwazana akukholeleka ukuba sisinqanda-mathe sakhe esineminyaka engamashumi amabini ananye (21).

Iingxelo zithi ngo2014, lo kaKyebakolo waxelela le titshala ineminyaka engamashumi amane anesibhozo ukuba mayiyeke emsebenzini wayo, esithi imali yayo yepenshini uzakuyiphinda-phinda esebenzisa imilingo.

Emva kokuba iyekile le titshala, uKyebakolo wavele wabaleka nemali yale titshala ebalelwa kuR1.1 million. Amalungu ebutho lamapolisa aphanda ngamatyala anobuzaza, iiHawks, ambambe ekuqaleni kwale nyanga uKyebakolo. 

Emva koko kuye kwalandela isinqanda-mathe sakhe. Inkundla yaseMonti ikwave ukuba uKyebakolo, ebezibiza ngegama likaPrince kule titshala.

Noxa nje inkundla ingakhange ivakalise izizathu, ityala ngakwintwazana ebityholwa noKyebakolo liye lachithwa.

Umantyi uNazeem Joemath uthi xa uKyebakolo evela kwakhona ngomhla weshumi kweyeDwarha, itoliki izakuba ikhona. Lo kaKyebakolo useseluvalelweni lamapolisa.