Ugwetyiwe owabulala indoda kuba imkhombile

Inkundla yengingqi yaseLusikisiki igwebe uLuvo Nqetho (24) iminyaka eyi-18 engaphakathi entolongweni emva kokufunyanwa enetyala lokudubula izihlandlo ezilithoba utata osele eqinile uSipho Damane (61) kuba uDamane wachaza uLuvo kubecuphi ababebuzisa ngoLuvo elalini kuba bephanda ngetyala elithile.

Isithethi seNPA uLuxolo Tyali uthi, uDamane wayehamba nomhlobo wakhe uKhayalethu Dulaze kusemini ngosuku adutyulwa ngalo izihlandlo ezilithoba nguLuvo, umhla yayingumhla wama-25 kweyeKhala ka2022.

Emva kokuba abecuphi bemisile bebuza ukuba kuphi kuloLuvo bafuna yena, uDamane wabakhombisa wabe uLuvo ehleli emotweni esitalatweni, nekulapho abecuphi bafika babuza kuye uLuvo ukuba unguye na. ULuvo waphendula ngelithi akanguye uLuvo yena ungubhuti wakhe.

UTyali uthi emva kokuba abecuphi bemkile, uNqeto waya kuDamane embuza ukuba umkhombeleni watsho emdubula embulala. UNketo emva koko waye wabaleka kwaseLusikisiki wayokubanjwa emva kweenyanga ezimbini kwidolophu yaseFlagstaff ebekwa izityholo zokubulala.

Inkundla zange imnike ibheyile ngethuba efaka isicelo sebheyile uNqeto. Kwiintsuku ezine phambi kokuba kuqale ityala likaNqeto, umhlobo kaDamane awayehamba naye ngosuku wadutyulwa ngalo nguNqeto, uDulaze, owayeza kuba lingqina eliphambili kwityala likaNqeto, wadutyulwa kwakhe ngabantu abangaziwayo.

UTyali uthi, ityala liye laqhuba ngethuba liqhuba uNqeto wathi akanalo ityala, inkundla iveze ubungqina nephele egwetywa iminyaka eyi-18 engaphakathi entolongweni ngetyala lokubulala.

OnguMlawuli kwiiNkundla eMpuma Koloni uBarry Madolo, usamkele esi sigwebo watsho eqhwabela izandla abatshutshisi.