Ugwetyiwe owadlwengula inkosikazi phambi kwendoda yayo

INKUNDLA yengingqi yakuCentane imgwebe ubomi ejele uBongani Monco kulandela ukufunyanwa enetyala lokudlwengula umama osele ekhulile, emdlwengulela phambi kwendoda yakhe.

Yayiyinyanga kaCanzibe ngo2014 ngethuba uMonco (30) engena kwikhaya lalo mama, uneminyaka engamashumi amathandathu anesihlanu (65), eMmangweni eTutura kuCentane.

UMonco, owayexhobe ngemela ngethuba engena kulo mzi, wadlwengula le nkosikazi izihlandlo eziliqela. Esenza esi sehlo nje utata wekhaya oneminyaka engamashumi alithoba anesithandathu (96) ebukele.

“Xa utata wekhaya wayezama ukunqanda, uMonco wakhupha imela wamhlaba kumzimba ongentla,” utshilo osisithethi samapolisa uKapteni Jackson Manatha.

Ngaphezu kwesigwebo sobomi ejele, ngenxa yokudlwengula, uMonco ukwagwetywe iminyaka emihlanu ngokonzakalisa utata wekhaya.

UManatha uthi, uMonco waqala waliphika ityala, kodwa emva kwexesha waphinda walivuma.

INkumanda yamapolisa engingqi yaseGcuwa uBrigadiya Stanley Sibhidla uwuqhwabele izandla umsebenzi wabacuphi beli tyala.