Ugwetywe iminyaka engama-25 ngokubulala ipolisa!

Abakwantsasana eMpuma Koloni, bakwamkele ukuthotywa kwesigwebo phezu kwentloko yomrhanelwa wokugqibela ukubekwa ityala lokubulala ngokungenalusini uConstable Mfundo Nika ngo-2008.

UBongani Mbili, 36, ugwetywe iminyaka engama-25 enkolonkoloza kwezimnyama, ngendima awayidlalayo ekugqithisweni kukaNika amafu.

OoKhetshe kweli phondo bathe, umntak’ boMbili, uThembani, Soyiso Kese kunye noLamla Ntshaye bagwetywe ubomi.

Eli polisa lalinama-39 ubudala, nelalisebenza eThembalethu eGeorge, ladutyulwa labhubha ngala madoda ngethuba liwakhwelisa kwindlela esuka eQonce eya ngaseGeorge ngowe-3 kweyoMnga ka2008.