Ugwetywe iminyaka eyi-14 owabulala abayi-13 kwingozi yeteksi

Inkundla yengingqi yaseMthatha imgwebe iminyaka elishumi elinesine uFikile Ginyizembe emva kokufunyanwa enetyala lokubulala ngokungenanjongo.

UGinyizembe (43) wayeqhuba iveni yakhe kwiirobhothi eziphakathi kwelokishi yaseKhwezi naseVulindlela Heights eMthatha, apho wathi watshayisa iteksi kwabhubha abantu abalishumi elinesithathu kulandela ukusilela kwakhe ekulindeni iimoto eziza ngaphambili (Right of Way).

Ngokwemigaqo yezendlela, uGinyizembe kwakufanele ukuba ulinde iimoto eziza ngaphambili phambi kokuba ahambe kwiirobhothi.

Ukusilela kwakhe kwabangela intlavubela yengozi emva kokuba le teksi yathi yatshayiswa yiveni kaGinyizembe ze emva koko yabhukuqa, yatsha. Ukutsha kwayo kwabangela ukuba bashiyeke beluthuthu abakhweli abalishumi kuquka nomqhubi. Abathathu babhubhela esibhedlele.

Umbuso ukholelwa esi sigwebo sakusebenza njengesithintelo kubaqhubi abangahloneli mithetho yeengozi.