Ugwetywe unyaka onenyanga obhaqwe enentsangu

Obebanjwe kwinyanga yoMdumba kulo nyaka ngomhla weshumi elinesixhenxe, uLuyanda Sokhatha ona (36) ebanjwa eZizamele eGcuwa ngamapolisa aseMsobomvu ugwetywe iinyanga ezilishumi elinesibhozo engaphakathi eziseleni yinkundla yamatyala aseGcuwa ngolwesibini kule veki ngokufunyanwa enetyala lokuthengisa intsangu.

USokhatha ebenikwe iindlela ezimbini eyokuba ahlale ezi nyanga engaphakathi, wanikwa nokuba azikhuphe, ngentlawulo yeR10 000.

Umrhanelwa wabanjwa kuba efunyenwe eshishina ngentsangu, ebhaqwa eneengxowa ezintathu ezigcwele qhu yintsangu. Intsangu leyo yayixabisa imali engange R41 000.