UJub Jub uxolelwe lusapho laseNgqamakwe

Umfanekiso ogciniweyo kaMolemo Jub Jub Maarohanye xeshikweni evela enkundleni yamatyala yaseSoweto malunga nengozi yemoto eyasuba imiphefumlo yabantwana abane kwaze konzakala ababiniumfanekiso: Antoine de Ras

Usapho lakwaCwayi eSiphahleni eNgqamakwe luthi unobangela wokuba liyixolele imvumi eyaziwayo, enguMolemo “Jub Jub” Maarohanye, kukuba lufuna ukukhulula umphefumlo wonyana walo ongomnye wabantwana ababulawa yile mvumi ngo-2010.

Oku kudizwe nguFezekile Cwayi ongutata kaMlungisi Cwayi (17) owatshayiswa wabhubha yimoto ngethuba uJub Jub nogxa wakhe uThemba Tshabalala babesenza umdyarho weemoto zabo. UMlungisi wayekunye nabahlobo bakhe ngethuba befikelwa leli shwangusha besendleleni esuka esikolweni eSoweto kwinyanga yoKwindla ngo-2010.

Abafundi abane babhubha ngoko nangoko kule ngozi kulo mdyarho weemoto phakathi kukaJub Jub noTshabalala bephantsi kwempembelelo zeziyobisi. Kutshanje, esi sibini sinikwe ingqawule kwisigwebo sabo seminyaka esibhozo yokubulala ngokungenanjongo.

Ngaphambili, uJub Jub noTshabalala babegwetywe iminyaka engamashumi amabini anesihlanu yokubulala kodwa inkundla yasijikela eso sigqibo.

UFezekile uthe: “Ayikho into eyogqitha uxolo emhlabeni. Sekwenzeka okwenzekayo umntwana yena akazubuyiswa kukuqumbela uJub Jub. Xa usithi ‘uxolo’ kuzokube uzinikezele uvuma ngenene ukuba into uyenzile. Zizizathu ezinjalo ezibangele ukuba ndibaxolele kuba ibingeyonjongo yabo (Jub Jub noTshabalala) leyo.”

“Kuthathe iminyaka yamithathu ndibuhlungu ngaphakathi entliziyweni, ndizoxola apha ku2014 kuba ekugqibeleni asiyazi ukuba unyana wam ebezakubhubha njani apha ebomini,” utsho uFezekile.

UMlungisi, owayefunda uGrade 12 ngethuba lale ngozi, wangcwatyelwa kwikhaya lakhe eNgqamakhwe. Ngokwengxelo kaFezekile wayengunyana onothando nonoxolo phakathi kwekhaya.

Sithetha nje, uJub Jub sele ekhuphe ingoma ecela uxolo ngesenzo sakhe ethi “Forgiveness”.