Ukhululwe ngengqawule uMotsamai

Igqala lePAC uWaters Toboti uthi ziyabavuyisa iindaba zokukhululwa ngengqawule kwinqanaba lokuqala kowayelijoni lalo mbutho uKenny Motsamai emva kokuchitha iminyaka engamashumi amabini anesixhenxe eziseleni.

Lo kaMotsamai ubesezindabeni ngenyanga kaFebhuwari walo nyaka emva kokuba engavumanga ukuphuma ngengqawule entolongweni kuba esithi umele ukuba akhululwe ngokupheleleyo.

Othethe egameni lesebe leentolongo kweli uManelisi Wolela uthi ngenene kumele ukuba uphume izolo entolongweni uMotsamai.

“Ngokomthetho kumele ukuba uphumile entolongweni yaseBenoni izolo, kodwa ke usekwinqanaba lokuqala lengqawule,” uthethe oko uWolela.

Ingxelo kaWolela ithi inqanaba lokuqala kukuba abengaphandle kwentolongo ukusukela kusasa aze abuyele entolongweni emva kwemini nganye ngentsimbi yesithandathu.

Okona kulibazise ukukhululwa kwakhe lo ka- Motsamai kukuba amatyala akhe achazwa ukuba ngamatyala olwaphulo mthetho ingengawo awezopolitiko.

“UMotsamai ulandele umyalelo obusuka kuthi siziinkumanda ze-APLA, emva kokuba esixelele ukuba uphelelwe zizixhobo, sathi thina makakhangele ezinye iindlela zokufumana izixhobo lize lingemi idabi likaPoqo. Wabanjelwa ukuthatha umyalelo wombutho wezopolitiko lo nto imenza ukuba abe ke ulibanjwa lezopolitiko,” kutsho uToboti.

Lo kaToboti uthi nangona bevuya leli nyathelo, kodwa kumele ukuba kuqwalaselwe nabanye abaninzi.

“Maninzi amajoni eApla neminye imibutho yenkululeko aseluvalelweni ngoko ke kumele ukuba aqwalaselwe onke, linyala ukuba sitye ikeyiki nesaladi lo gama abantwana babantu badontsa izigwebo,” utsho uToboti.

UMotsamai ungene entolongweni ngonyaka ka1989 emva kokuba bathi bakhuthuza ivenkile ethile eRustenburg waza wabanjwa wagwetywa ubomi entolongweni.

Ekunye namanye amadoda amathathu badubula babulala igosa lendlela elayibonayo lo ntlekele yokukhuthuzwa kwevenkile.

UWolela uthi nokuba angasamnkela okanye angasamnkeli esi sibonelelo uMotsamai bona bazakuhlala bemthatha ukuba ulinikiwe ithuba lokuba abengaphandle kwentolongo.

“Ngokomthetho thina asinyanzeli mntu ukuba amnkele okanye angamnkeli isibonelelo, senza owethu umsebenzi, kodwa lithuba eli elikhokelela ukuba abonelelwe ngokupheleleyo kamva,”utshilo uWolela.