Ukhululwe ngesilumkiso umfundi ohlabe omnye ngecephe!

Umfundi wesikolo samabanga aphezulu iVuluhlanga esikwilali yakuZangwa eGcuwa nogama linguQhamani Mahobo,19, ohlabe wonzakalisa omnye umfundi ngecephe, ukhutshwe ngesilumkiso yinkundla yamatyala aseGcuwa ngethuba evele ngoMvulo.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa aseGcuwa, uCaptain Jackson Manatha, aba bafundi bahlabene ngethuba ilixesha lokutya kwesi sikolo ngoLwesine.

Apho uMahobo ethe wahlaba ixhoba elina19 ngecephe emva kokuqhulana kwabo. Aba bafundi benza uGrade 11 kwesi sikolo kwaye ibikwalilo nexesha lokubhala iimviwo zabo zaphakathi enyakeni.

UManatha uthi ixhoba libalekiselwe kwisibhedlele saseGcuwa ngootitshala ze iGcuwa yamthumela kwisibhedlele saseFrere eMonti kuba imeko imbi. Ixhoba sithetha nje likwimeko ezinzileyo.

UMahobo unikwe isilumkiso yinkundla nalapho aza kuphinda abuyele kwakhona ezinkundleni ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kule nyanga.

Isebe lezeMfundo ePhondweni lisikhalimele esi senzo, likwahlaba nekhwelo ekubeni uluntu kuquka nabazali luncedisane nabafundi ekulweni imicelimngeni enje phakathi kwabafundi.

Isithethi seSebe uMali Mtima udize ukuba iSebe liza kuthumela amagosa kwesi sikolo aza kuthi aqhube iinkqubo zokulwa imikhwa enje kubafundi ezikolweni.

UMphathiswa weSebe uFundile Gade unqwenelela umfundi ukuba aphile ngokukhawuleza kwaye akhululeke esibhedlele. UGade uthi eli lixesha elinzima kuba kubhalwa neemviwo zaphakathi enyakeni.