Ukhuthuzwe eMusina usomashishini waseMonti

Umkrwelo okwimoto kaMandlaphakamile Makinana ongusomashishini waseMonti, owenzeke xeshikweni ekhuthuzwa ngethuba ephakathi komda weli neZimbabwe UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Ukhuthuzwe wabethwa usomashishini waseMonti uPhakamile Makinana eMusina kumda woMzantsi Afrika neZimbabwe evela kungcwaba uVanhukwavo Kuka eMasvingo eHarare.

UMakinana udibene nale ngxaki ngethuba evela kungcwaba uVanhukwavo Kuka obedinga icebo lokungcwatywa emva kokubulawa kwifama iJesse Lodge eKei Mouth.

“Emva kokuba siwelele kwelicala loMzantsi Afrika siye samisa kwigaraji eMusina siphumla. Siye sagxothwa kule garaji sema kude kufuphi nayo, kwafika amadoda asibetha athatha ifowuni yam exabisa ishumi elinesihlanu lamawaka eerandi,” uthethe watsho uMakinana.

Lo somashishini uthathele kuye uxanduva lokugodusa umzimba kaKuka ewusa eMasvingo kumantla eHarare ngenxa yesikhalo sikaTandai Matanga ongudade wexhoba.

“Ndivakalelwa xa kufika le ntombazana apha iziswe ngabantu abebekhangela uncedo, bandixelela ukuba kukho lo mzimba udinga indlela yokuya eZimbabwe, ndathetha nenkosikazi savana ukuba simncede simgoduse lo mntu,” utsho uMakinana.

UMakinana uchithe imali engaphezu kwamashumi amane amawaka eerandi ukuthwala lo mzimba wale ndoda ewusa kokwayo eZimbabwe.

Ingxelo kaMakinana ithi amapolisa aseMusina awakhange amncede nganto emva kokuba ekhuthuziwe.

“Ndilinde iiyure ezintathu phambi kokuba ndifumane uncedo kumapolisa aseMusina, andinathemba lokuba kukho umntu ozakubanjwa ngokundikhuthuza,” utsho uMakinana.

Imoto kaMakinana yohlobo lweFortuner ifumene ukwenzakala ngenxa yesi siganeko sohlaselo nokukhuthuzwa. ”Macala omabini apha emacangweni imoto ibethiwe ngeli xesha besisilwa naba bantu, kodwa noko akukho ngxaki ingako emzimbeni wemoto,” uthethe watsho uMakinana.

UMakinana ufumene ukwenzakala kwingalo yakhe yasekunene, abahlaseli bakhe basebenzise amatye nezitena ngethuba bebakhuthuza.

UTracy Mberari waseZimbabwe nobengumququzeleli wokuthathwa komzimba kaKuka ukuba ubuyele eZimbabwe uvakalise amazwi ombulelo kuMakinana.

“Andinawo amazwi okuthetha ngotata uMakinana, ngumntu odalwe ngohlobo olulodwa nje ongasokuze ukwazi nokuluchaza, kudala esinceda thina bantu baseZimbabwe, kule mihla yokuphila kwethu ngubani onokuvuma ukuchitha imali engaka engazukufumana nto yena,” uthethe watsho uMberari.

Ingxelo yamapolisa ithi akukho mntu sele ebanjiwe ngesiganeko sokubulawa kukaKuka eKei Mouth.