Ukhutshwe ngesilumkiso umfundi wezigidi!

USibongile Mani, igqwetha lakhe uAsanda Pakade kwakunye noVusi Mahlangu ngaphandle kwenkundla eMonti Umfanekiso: Abongile Ginya

Ayikhange ibe yiyo nemizuzu emibini eme phambi kweNkundla kaMantyi eMonti ngoLwesibini, umfundi waseWSU uSibongile Mani, ojongene nezityholo zokudyarhaza imali ekukholelwa ukuba yafakwa ngempazamo kwibhanki yakhe nguNSFAS.

Emva kokukhwazwa kwegama lakhe, uMani uxelelwe ngumantyi ochophele ityala uRochelle Sam ukuba uyamkhulula ngesilumkiso, aze abuyele ngomhla wamashumi amabini kwinyanga ezayo enkundleni.

Itshantliziyo elithethela lo mfundi, uVusi Mahlangu, uthi ngokokubona kwakhe baza kuliphumelela eli ityala kwaye balilungele kuba bamsulwa. UMahlangu ebethetha neentatheli ngaphandle kwenkundla.

“Kwanto evelayo ngaphambili enkundleni siyilindele kwaye siyilungiselele kuba simsulwa.”

UMahlangu ukwadize ukuba uMani sele ezilungiselele neemviwo zakhe zaphakathi enyakeni njengoko kulindeleke ukuba abhale namhlanje nangoLwesihlanu.

Uthi inkxaso ayifumana kusapho nakwizihlobo yiyo emenza omelele. UMahlangu uthi ladlula ixesha apho babejamelene nobunzima, ngoku sele belungiselele nantoni na.

Ngokwengxelo eyayikhutshwe ngabakwaNSFAS, uMani wafakelwa imali engaphaya kwezigidi ezilishumi elinesine (14 million) ngempazamo, endaweni yokufumana iR1,400 engena rhoqo ngenyanga kubafundi bonke.

UMani wayifumana le mali ngomhla wokuqala kwinyanga yeSilimela kunyaka ophelileyo.