ULady Zamar ubalisa ngezothando kwicwecwe elitsha

Imvumi uLady Zamar

ULADY Zamar ukhuphe icwecwe elitsha kraca elibalisa ngezahluko ezithile zobomi bakhe.

Eli cwecwe, alibiza ‘King Zamar Delux Edition’ linengqokelela yeengoma zakhe ezifana no-My Baby naleyo ethi ‘What You Need’.

Etyelele I’solezwe eMonti kutshanje, uZamar uthi eli lelinye lecwecwe elikhangele ngqo ebomini bakhe.

“Apha ndivala isahluko esithile sobomi bam. Ndibhala ngeengcamango endandinazo phambili phaya,” utshilo.

UZamar, wazalwa enguYamikani Janet Banda, gama elo lika-Yamikani athi lithetha indumiso ngolwimi lakokwabo isiChichehua, nanjengoko esithi uneengcambu zaseMalawi nezaseMzantsi Afrika.

Waziwa kakhulu ngeengoma asebenze kuzo nee-DJ ezifana noPrince Kaybee ethi Charlotte, Love is Blind, Dark Shadows neMamelodi.

ULady Zamar usandul’ ukuphumelela iwonga le-Song of the Year kwiDStv Viewers Choice Award ngale ngoma ayenze noPrince Kaybee.

Ebalisa ngomculo wakhe wePop Dance, nangengoma yakhe ethandwayo uMy Baby:

“Kweli cwecwe ndincokola kakhulu ngezinto zabantu ababini abathandanayo.

“Ingoma ethi ‘My Baby’ ibalisa ngebali lalowo ndandinobudlelwane naye, nowandishiya ezinzulwini zobusuku kanti oko kukuphela kobuhlobo bethu.”

Kweli cwecwe usebenze noSjava kunye noSaudi.

Icwecwe liyafumaneka kwiivenkile ezithengisa umculo. Eli gqiyazana likwadize nezokuba uzakubamba ukhenketho lwamaphondo olithoba, esenza iikhonsathi ezili-15 kumaphondo alithoba.

Uphinde waveza ukuba isendleleni inkqubo-mbaliso engaye ethi Life King Zamar.