Ulahlekelwe umzi wosasazo kukubhubha komsasazi

UNtsikelelo Ntsido Mtandabuzo obengumsasazi kwisikhululo iSYR FM obekwayimvumi yomculo wokholo. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Basakhala abalandeli balowo ebengumsasazi kwisikhululo sasekuhlaleni iSajonisi Youth Radio (SYR FM) nobekwayimvumi yomculo wokholo, notitshala weSunday School nobekwazibiza ngokuba lirhaqa-rhaqa laseLusikisiki lowo nguNtsikelelo Ntsido Matandabuzo (39) waseJambeni C eLusikisiki.

Eli phephandaba I’solezwe lesiXhosa lincokole nomkhuluwa kaNtsido uFundile Matandabuzo nalapho athi ukuhamba komninawe wakhe kothusile kuba khange kulindeleke nangona esithi ebesesibhedlele kodwa khange bakucingele ukuba iintsuku sele zisongiwe ngoPhezulu.

Uthi, uNtsido ubhubhe emva kokuba egule into engangeveki ezimbini ebhubhela kwisibhedlele iMthatha General ngoLwesine kwiveki ephelileyo umhla we-19.

UMjabuliseni Mzimela nonguMphathi Nkqubo eSajonisi Youth Radio uthi kubuhlungu kubo bonke esithi ushiye umzila omkhulu nakubalandeli nakubathandi bomculo wakhe watsho exolisa nakubalandeni besi sikhululo.

“Nakusapho ngokunjalo sidlulisa amazwi ovelwano sibulela ixesha abasiboleke lona uNtsido. Ndingatsho ndithi sifunde lukhulu kuye kwaye naye uncance lukhulu kule minyaka mithandathu sinaye. Masimkhululeni aphumle kuba okwasemhlabeni ukugqibile,” utshulo uMzimela.

Uqhube wathi eli ibiliqhawe ebelisebenza ngokuzinikela kwaye akukho nanye inqkubo angazange ayenze oko wafika ngo2017. Ingxelo iqhuba ithi, uNtsido ebebathanda kakhulu abantwana abancinci kwaye ethanda nokuba fundisa ukusasaza. UNtsido kwesi sikhululo ebesele enenyanga ezimbini kuphela emkile sele eseUnitra Community Radio iUCR eMthatha.

Gqabagqaba ngoNtsido ebenecwecwe elinengoma ethi Akaxakwa uThixo nathi yingoma eyathi yavula iminyango eminintsi, nalapho sele efumene newonga iawadi ngamanye ngale ngoma. Ingxelo ithi le ngoma idlalwe kakhulu kwizikhululo ezikhulu zosasazo zeSABC.

Lo msasazi ebekwanguye nomnikazi weKhuleka Annual Event. Uyaziwa nakwizikhululo zasekuhlaleni ezifana ne-Inkonjane kwakunye ne-Ingwane FM apho ebesenza iintegiso (iijingles) khona.

NgoLwesine izakube iyinkonzo yakhe yesikhumbuzo kwaGreen Hall eSajonisi nongakwazi ukuyimamela kwiSYR FM 88.5, ze ngoMgqibelo ibeyinkonzo yakhe yomngcwabo kowabo eJambeni kwaC eLusikisiki.