Ulima irayisi umfama wakuGatyana

Igadi yerayisi kaDave Martin kuGatyana. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Umfama wakuGatyana uDave Martin uphikisa ingcinga yabaninzi abakuthandabuzayo ukuba ingalinywa irayisi kweli leMpuma Koloni.

Irayisi ilinywa ngamandla kumazwe aseAsia aquka iTshayina, Indoneshiya, Indiya neThayilendi namanye amazwe.

“Uyilima ikhule ibengaka akuyongxaki, kodwa ingxaki yeyokuba kukho umatshini wokuyenza ukuba ibekukutya, awukho lo matshini kweli loMzantsi Afrika,” kutsho Martin.

Nangona iyigadi encinci alima kuyo uMartin kodwa ulwazi lokulima irayisi ngempumelelo alinakunganikwa ngqwalasela.

“Ndilima nje ukuba nditye, kodwa yona iyaphulela ifana nje nokulima amagaqana angamashumi amabini egadini yakho,” kutsho uMartin.

Iingcali zolimo, amafama nezifundiswa zeli loMzantsi Afrika azikholelwa ukuba ingalinywa irayisi kweli loMzantsi Afrika. Irayisi kuthiwa ilinywa kwiindawo ezinobushushu obuthile obuhambelana nobumanzi obukwizinga elithile.

“Andiqinisekanga ukuba ingalinywa ngamandla kweli leMpuma Koloni irayisi kuba zininzi izinto ekumele ukuba ziyalungiselelwa ukuze ilinywe,” kutsho uMartin.

Akukho phando lwenziweyo olubonisa ukuba ayinakuphumelela irayisi kweli leMpuma Koloni. Kuthiwa kumazwe afana neGhana zikho iinzame zokukhulisa ukulinywa kwerayisi.

“Eyona nto inzima kakhulu ngokuvelisa irayisi yindlela ekuqhutywa ngayo ulimo layo, alufani nezinye izityalo eziziinkozo,” kutsho uMartin.

Imozulu eguqukayo ingayeyona nto inokuthintela ukuqalisa kokuveliswa kwerayisi eMpuma Koloni.