ULulu ubuyile eWayilesini!

Lulu Haarmans

OBEFUDULA engumsasazi woMhlobo Wenene FM, uLulu Haarmans, uzifumanel’ ikhay’ elitsha kwezosasazo eMonti.

UHaarmans, uzibandakanye nonomathotholo osasaza ngonxibelelwano lomnatha (online radio) owasungulwa ligqala lomsasazi uKeith Ngesi, nobizwa iKeith Ngesi Radio (KNR).

Uza kwenza inkqubo entsha kraca kwesi sikhululo , iThe Aftermath, ekulindeleke iqale ngoMvulo wevek’ ezayo (18 May).

Le nkqubo, ebhexeshwa ngaxeshanye noKhanya Gqiyazana oshiywe nguHaarmans kuMhlobo Wenene, ixovula imiba engentlalo nendlela yokuphila.

UHaarmans wagxothwa nguMhlobo Wenene FM ngoSeptemba wonyaka ophelileyo.

Phambi kokuzibandakanya noMhlobo Wenene, wazilola koonomathotholo basekuhlaleni abafana neMonti FM, iLink FM neRadio Grahamstown.

“ULulu ngumsasazi ophum’ izandla, onamava nozimiseleyo kwezosasazo. Wenze ezibukwayo kumaz’ omoya nanjengoko esaziwa ngengqondo ephangaleleyo nelizwi elimnandi,” kutsho umsunguli noManejala weKNR, uKeith Ngesi.

Bobabini, uNgesi noHaarmans zinzalelwane zaseRhini. Naye uNgesi wayekhe wangumsasazi weenkqubondaba zoMhlobo Wenene.

“Ndazene noLulu into engaphaya kwamashumi amabini eminyaka ngoku. Ngumkhaya wam eRhini,” kutsho uNgesi.

UNgesi uthi kuzo zonke iinkqwithelo uHaarmans ahlangabezene nazo ebomini, kodwa ufumana ukuphila xa esemva komboko.

“Ukhethe ukuzibandakanya neKNR hayi kuba efuna ukukhula ngokomsebenzi kuba oko sekwenzile, kodwa kuba ekhangela amadlelo amatsha,” kutsho uNgesi.

UHaarmans umka kuMhlobo emva kokuba inkqubo ebeyibhexesha, uKhanya Gqiyazana, iphumelele iwonga leBest Daytime Show kwiLiberty Radio Awards.

“Simamkela ngochulumanco uLulu kwiKNR,” kutsho uNgesi.