ULush uzingomb’ isifuba ngeMdantsane kwingoma yakhe entsha

ULush ByTheWay unengoma entsha

ABANTU abaphum’ eMdantsane babonwa njengootsotsi nabantu abangathembakelanga xa befika kwezinye iilali neelokishi.

Esi sisizathu sokuba imvumi ezalelwe kwilokishi yaseMdantsane, uLungisile Mdunyelwa owaziwa ngelikaLush ByTheWay abhale ingoma ekrobisa abantu ngobuhle belokishi yakhe.

Ingoma kaMdunyelwa ephume ngomhla we19 kweyeKhala, ethi “Siphum’ eMdantsane” sele iqalile ukuvakala kwizithuthi, kwiindawo zolonwabo nakoonomathotholo.

“Umoshe wathi uphum’ eMdantsane abantu soze bakuthembe ncam, bakuhlala bezigadile ecaleni kwakho,” uMdunyelwa encokolela I’solezwe lesiXhosa.

IMdantsane, ilokishi eseMonti idume kakhulu ngentlonti, ubundlobongela kodwa ikwalikhaya elikhuphe amagqala kumdlalo wamanqindi.

“Side sigezelwe xa sincokola nentombazana kuthiwe siyicofa ngamanqindi. Le ngoma izelwe zizo zonke ezo zinto zithethwayo ngomntu osuka eMdantsane, nangaye nawuphina umntu ophuma elokishini nekucingwa akanalwazi lungcono,” kutsho uLush.

Uqhuba athi nangona abantu becinga ukuba ngootsotsi – bona bayazazi ukuba bangoobani kwaye kuninzi okuhle okuphuma kule lokishi yabo.

ULush uthi uyenze eyedwa le ngoma nanjengoko ezibhalele, waziprodyusela, waphinda wayicula ngokwakhe.

Kwividiyo usebenze noCamagu Luvo, uSongezo Langa noLinda Saliwa.

Le mvumi ithi le ngoma itshayelela icwecwe eligcweleyo eliza kuphuma xa kuqala ihlobo.

ULush waziwa kumaqela omculo afana neCapital Effect neNtloko Zeenyoka. Ukhe wakhupha ne-EP ebizwa A Lovebite ngaphambili, no-Umlahlo The Project MixTape.

Icwecwe lakhe elisendleleni liza kubizwa Love 4 My People.

Ungonwabela iingoma zikaLush kuquka nale intsha ethi Siphum’ eMdantsane ngokuyithenga kwiivenkile zomnatha (online).

simphiwe.freddie@inl.co.za