Umakhulu (56) ugwintwe nomzukulwana (3)

UMRHANELWA onama29 eminyaka ubudala kulindeleke avele kwinkundla kamantyi waseMqanduli kusasa namhlanje [Lwesihlanu] , umhla wama30 kweyoMsintsi, ngamatyala amabini okubulala nelokudlwengula.

Oku kuza emva kokuba kufunyenwe umzimba wenina elinama56 eminyaka ubudala, nomzukulwana walo oneminyaka emithathu (3) ezelwe kwilali yaseUpper Cezu eMqanduli.

Othethela abakwantsasana, uCol Priscilla Naidu uthi, uNothando Bhavu nomzukulwana wakhe oyintombazana bebelele kubusuku bangoLwesibini ngethuba umrhanelwa ekhaba ucango lwavuleka wangena.

UCol Naidu ubalisa uthi lo mama uye warhuqelwa kwigumbi lokuphumla, nalapho kutyholwa ukuba uye wadlwengulelwa khona ze wahlatywa ngemela.

Kukwatyholwa ukuba umrhanelwa akaphelelanga apho, uthe akugqiba ngomama waqonda ngqo egumbini lokulala wakrwitsha umntwana onguAchumile Bhavu de wawunabel’ uqaqaqa.

“Malunga nomkhono phambi kwentsimbi yesibhozo ngale ntsasa [Lwesibini], abahlali babikele amapolisa ngesi senzo sokubulala sikhohlakele kangaka. Ngethuba amapolisa eqhuba nophando kwindawo yexhwayelo, umrhanelwa, okwangummelwane wexhoba uye wabanjwa. Indlu yomrhanelwa iye yagqogqwa ze kwafunyanwa isixhobo esisetyenziswe kwesi senzo kwaneempahla ezinegazi,” kutsho uCol Naidu.

UNaidu uthi umrhanelwa ubanjwe ngoko nangoko ngesi senzo.

UMkomishinala wamaPolisa wePhondo, uLt Nomthetheleli Mene, uncome ukusebenzisana kwabahlali namapolisa ukuqinisekisa ukubanjwa komrhanelwa.