UMalema utyelela ikumkani ejele

Amalungu ombutho we-EFF, ekhokelwa yinkokeli yawo uJulius Malema, azakutyelela iKumkani yabaThembu uBuyelekhaya Dalindyebo ovalewe kwintolongo eseWestbank eMonti ngomso.

UDalindyebo udontsa isigwebo sakhe seminyaka elishumi elinesibini kulandela amatyala aquka ukutshisa, ukwenzakalisa kwanokujongela phantsi ingalo yomthetho, awathi wawenza kwilali yaseTyhalarha eMthatha ngo1995. Ukubanjwa kwale kumkani kusashiye inkitha ibambe ongezantsi, nanjengoko isisithwakumbe sokuqala esi ukwenzeka kwimbali yeli lizwe.

Isithethi se-EFF uMbuyiseni Ndlozi uthi iinjongo zotyelelo kukubonakalisa imbeko kwiKumkani.

UMalema kulindeleke ukuba agaleleke emini, aye kwisisele apho ihleli khona iKumkani.

Emva koko, uMalema uzakuhlebela oonondaba ngotyelelo olo.