Umalume ubanjelwe ukubulala umtshana (5) ngomhlakulo

UMKOMISHINALA wamaPolisa eMpuma Koloni, uLt Nomthetheleli Mene ukugxeke kabukhali ukubulawa kabuhlungu kwentwazana eminyaka emihlanu (5) yaseMnyameni (Alexandria).

Umzimba wale ntwazana ufunyenwe endlwini kamalume wayo kwisitalato iPendu kwilokishi yakwaNonkqubela.

UColonel Priscilla Naidu uthi amapolisa abikelwe ngumrhanelwa buqu nongumalume wale ntwazana ekuseni namhlanje ukuba kukho umntu obethwayo endlwini yakhe.

Uthi ekufikeni kwawo amapolisa afumene umzimba womntwana oyintombazana ominyaka mihlanu ebethelwe oogqirha nezicaka, ethe tywa phantsi kwigumbi lokuphumla.

UCol Naidu uthi umrhanelwa ebenxile ekwiqondo lokugqibela, ingavakali nento ayithethayo.

“Ixhoba, uSiphenathi Xhali ebenamanxeba aliqela emzimbeni wakhe. Kurhaneleka ukuba ubulewe ngomhlakulo , othe wafumaneka kwisiza sikammelwane. Kukwarhaneleka ukuba umntwana lo kungenzeka ukuba udlwengulwe. Uqhaqho lomzimba lakwenziwa ukuze kube oko kuyangqinisiswa,” kutsho uCol Naidu.

Kuvakala ukuba lo mntwana uthathwe kwammelwane ekuseni namhlanje. Kutyholwa ukuba umama wakhe ebemse kulotata wakhe ngoLwesihlanu (izolo) emva kwemini kwakule ngingqi.

Kutyholwa ukuba utata lowo uye wamshiya kwammelwane umntwana.

Umrhanelwa onama43 eminyaka ubudala ubanjelwe ukubulala. Kulindeleke avele kwinkundla kamantyi yaseKenton- On-Sea ebutsheni beveki ezayo. Kusalindwe iziphumo zoqhaqho lomzimba ukuze kongezwe ityala lokudlwengula.