Umama utshe kumlilo wabhubha namawele wakhe!

Amapolisa aseTinarha avule ityala lomlilo emva kokuba kuthe kwatsha kwabhubha umama kwakunye nabantwana bakhe abangamawele. 

Esi sithathu sibhubhe kumlilo ogqugqise ityotyombe labo latsha phambi kwentsimbi yesihlanu ekuseni ngoLwesine  (namhlanje).


Ingxelo ephuma kuKapteni Gerda Swart ithi, usapho olu beluhlala kwityotyombe elingemva kumzi othile e24th Avenue eKamesh eTinarha. 

UGerda uthi bahlaselwe ngulo mlilo ngethuba belele. Amagama amaxhoba nguVuyokazi Klass onamashumi amathathu anesihlanu ubudala kwakunye namawele akhe uAbongile kwakunye noBonginkosi abaneminyaka emine kuphela (4). 

Utata wabantwana osindileyo ubalekiselwe kwisibhedlele esikufutshane ngeenzame zokunyangwa.

UKapteni uthi unobangela womlilo usaphandwa nanjengoko ungaziwa unobangela.