Umanyano ngomdiliya omfaxangiweyo

Pelisa Kunju we1st Class Manor BnB, eMonti

Abakwa 1st Class Manor BnB eMonti bebebambe indibano yokungcamla umdiliya omfaxangiweyo eMonti ngoMgqibelo umhla wesihlanu kweyeNkanga.

Ngenxa yemvula kuye kwanyanzeleka ukuba abantu abapha kwikhulu ngenani baxinane kwigumbi ebelilungiselwe ukutya. Kodwa oko khange kutyhafise oosomashishini nolutsha oluphangelayo ekuthatheni eli thuba bangcamle, bancokole, bazane.

“Emva kokubona ukuba awekho maninzi amathuba okudibana nabanye oosomashishini ndagqiba ukuba kufuneka ndikhangele amaqonga okudibana nabanye abantu abatsha apha eMpuma Koloni.

“Lo mcimbi we Summer Wine Tasting esiwuqalileyo apha sisiphumo sezoonzame,” kutsho uPelisa Kunju (27) ongumphathi wale BnB.

“Ukungcamla umdiliya omfaxangiweyo ayingomcimbi wokunxila yindlela yokufunda ukuba umdiliya othile uselwa njani, nantoni ngeliphi ixesha njalo-njalo. Kukuzifundisa!” uqhube watsho uKunju.

“Baninzi kanti abantu abathanda umdiliya omfaxangiweyo apha eMonti!” kutsho uLorna Hudson waseBlenz Wine Boutique esebenzisane nokaKunju ekuqiniskiseni ukuba umdiliya ubukhona ngalo mhla.

Umdiliya obungcamlwa:

– Robertson Sparkling Pinot Noir

– Klein Zalze Brut MCC Rose

– Warwick First Lady ebomvu

– Warwick First Lady Rose

– Warwick Three Cape Ladies engumxube obumvu

– Kwagqityezelwa ngeKrone Night Nectar ehlwihlwizayo.

“Kwelam icala ndifuna abantu bafunde ngeendidi ngeendidi zesiselo somdiliya. Uninzi lwabantu ebebelapha bebelindele ukuba bazakungcamla umdiliya oswiti kanti ayihambi njalo! Ibayincasa eyomileyo ekufuneka uyiqhele! Ndiyavuya ukubona umcimbi obumila kunje apha. Ngethemba lokuba bazakuqhubeka besenza neminye” uvale ngelo uHudson.

isibhalo@inl.co.za